FAIR PLAY 2018

Końcówka roku to czas który bardzo lubimy – można podsumować osiągnięcia mijającego roku i ocenić dotychczasową pracę. W pozytywnej ocenie zdecydowanie pomaga nam fakt, że po raz kolejny otrzymaliśmy prestiżową nagrodę przedsiębiorstwa FairPlay. Sm Spedition znowu pokazuje, że utrzymujemy najwyższe standardy biznesowe i że należymy do ścisłej
czołówki najlepszych firm w regionie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się przekazać ponownie równie dobre wiadomości!

The ending of each year is a time we really enjoy – one can sum up the achievements of the passing year and evaluate the work done so far. We had some help with that evaluation due to the fact that we have been given the prestigious FairPlay award for a second consecutive year. Sm Spedition once again shows that we hold the highest of business standards and that we belong in the top of the companies in our region. We hope that next year we can share such positive news with you again!