Gazele biznesu 2018!

Nowy rok zaczynamy od sukcesów – SM Spedition zostało oficjalnie laureatem nagrody Gazeli Biznesu 2018. Jest to dla nas niezwykle ważne osiągnięcie, na które pracowaliśmy przez ostatnie 3 lata. Tytuł Gazeli Biznesu przyznawany jest przez szereg niezależnych komisji, które oceniają pracę przedsiębiorstw i dynamikę ich rozwoju. Ta prestiżowa nagroda jest dla nas jak Oscar za najlepszy film i dała nam ogromny zastrzyk motywacji na ten rok. Jesteśmy pewni, że to wyjątkowe osiągnięcie będzie dla nas jednym z wielu w nadchodzących miesiącach – będziemy się nimi z wami dzielić na bieżąco!

We began this year with a major success – SM Spedition has officially been awarded with the Business Gazelle 2018 award. This is a significant achievement, which is a result of the hard work we have done during the past 3 years. The title of the Business Gazelle is given by a number of independent commitees, which evaluate the work of enterprises and the dynamics of their growth. This prestigious award is an equivalent of an Oscar for the best movie and it gave us an enormous boost of motivation for the rest of this year. We are sure that this unique achievement will be one of many that will come in the months to follow – we will be sure to share the good news with you as they come!