Młodzieżowe Misje Gospodarcze

W dniu 5 marca 2019 r. odbyła się prezentacja efektów Projektu Młodzieżowe Misje Gospodarcze w Południowej Wielkopolsce – Przedsiębiorczy Powiat Ostrowski, który jest częścią działań w ramach VI edycji Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości. Młodzieżowe Misje Gospodarcze to projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych, podczas którego uczestnicy angażowali się w rozwiązywanie realnych problemów i wyzwań przedsiębiorców. Uczestnicy musieli wykazać się przedsiębiorczą i proaktywną postawą.
SMspedition było odpowiedzialne za aż 3 grupy młodzieży, odpowiadaliśmy na pytania i spotykaliśmy się wspólnie przez kilkanaście tygodni – podczas prezentacji przedstawionej przez młodzież byliśmy niesamowicie dumni z zaprezentowanych Nam wyników ich ciężkich prac.

On the 5th of March 2019 we were presented the results of the Teen Economy Missions Project, which is an initiative of the fourth edition of the Regional Business and Enterpreteurs Fair. Teen Economy Missions Project is and initiative dedicated for primary school students, whom are engaged in solving real problems and challenges presented by business owners. The partakers were required to show a true proactive business spirit.
SMspedition was responsible for 3 groups of students, we anwsered many questions and met with them during more than a dozen weeks. During their final presentation we were incredibly proud of the effects of their hard work