Niecałe 24 km od siedziby firmy w Kaliszu możemy Państwu zaoferować magazyn wysokiego składowania, zintegrowane usługi logistyczno magazynowe pozwalające indywidualnie dla każdego Klienta zorganizować łańcuch dostaw od zamówienia poprzez magazynowanie, aż do dostarczenia towaru w odpowiednim miejscu i terminie. Gwarantujemy Państwu uwzględnienie wszelkich norm jakościowych i sanitarnych oraz specyficznych dla poszczególnych branż uregulowań i wymagań w przechowywaniu towarów.

Poprzez nowoczesne systemy informatyczne w naszych magazynach zapewniamy szybką identyfikację produktów wraz z ich specyfikacjami i sprawdzaniem dostępności online oraz historią usług.

Oferujemy pełny zakres usług logistycznych:

  • czynności załadunkowe, rozładunkowe i przeładunkowe,
  • magazynowanie i składowanie towarów,
  • kompletowanie ładunków drobnicowych i dystrybucja do miejsca przeznaczenia,
  • ubezpieczenie towarów,
  • doradztwo – transportowo – dokumentacyjne,
  • konfekcjonowanie i komisjonowanie towarów