Z przyjemnością informujemy, że od dnia 4 lipca 2016r. jesteśmy firmą certyfikowaną zgodnie z normą ISO:9001:2015

Założenia normy ISO 9001:2015 gwarantują Klientom SM SPEDITION, że wykonanie produktu lub usługi będzie opierało się na uporządkowanym działaniu, dającym przekonanie, że dołożono wszelkich starań, aby proces był zaplanowany i wykonany pod względem organizacyjnym.

Obszary objęte certyfikacją zostały zbadane i ocenione przez niezależną instytucję, która z pełnym przekonaniem stwierdziła, że jakość certyfikowanych usług odpowiada standardom europejskim.

Wprowadzone wymagania Normy ISO9001:2015 poprawiają znacznie efektywność działania firmy przez ciągłe doskonalenie procesów, stosowanie działań zapobiegawczych i korygujących oraz pełniejsze identyfikowanie potrzeb Klientów.

Certyfikat ISO dla firmy SM SPEDITION Marcin Żurek obowiązuje w całej Unii Europejskiej. W ciągu trzech lat, co roku odbywają się audyty nadzorujące, sprawdzające, czy wdrożony system spełnia wymagania normy i jest doskonalony.

Dostosowujemy się do dynamicznych zmian na rynku. Odpowiadając na dominującą potrzebę oszczędności czasu, inwestujemy w nowoczesne oprogramowanie, skracające okres wykonywania jednego zlecenia. Jest to w pełni zintegrowany system spedycyjno-transportowo-księgowo-handlowy, oraz oprogramowanie przyspieszające obieg informacji. Umożliwiamy naszym Klientom stały nadzór nad przebiegiem realizowanego dla nich transportu, dzięki zastosowaniu systemu GPS, którym objęty jest cały tabor SM Spedition. Dzięki niemu, oraz kartom paliw mamy stałą wiedzę o spalanej ilości paliwa, czasu pracy, prędkości pojazdu co pozwala nam na kontrolę i minimalizację kosztów.